STAROPOLSKA ON-LINE
BAROKENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE
roman@gimnazjum.com.pl
 • Sławomir Baczewski, Mikołaja Karola Juniewicza "świat na opak"
 • Agnieszka Borysowska, Nowatorstwo formy Lechiady Alberta Inesa – elogia
 • Elwira Buszewicz, Refleksyjne i religijne ody M.K. Sarbiewskiego
 • Dariusz Chemperek, Antyczna tradycja i barokowe sny
 • Dariusz Chemperek, Historiografia o tryumfie Stanisława Żółkiewskiego
 • Dariusz Chemperek, Koncept we fraszkopisarstwie 2. połowy XVII wieku
 • Dariusz Chemperek, Literackie i kulturoznawcze jakości pamiętników J.Ch. Paska
 • Dariusz Chemperek, Roman Krzywy, Stanisława Morsztyna "Smutne żale..."
 • Anna Duraj, Widzenia senne w "Morskiej nawigacyjej do Lubeka" M. Borzymowskiego
 • Karolina Grodziska, Wacław Walecki, Krótki esej o umarłym kredycie
 • Radosław Grześkowiak, "Filomachija" H. Morsztyna - wprowadzenie do lektury
 • Radosław Grześkowiak, "Historia o królewne Banialuce" H. Morsztyna
 • Radosław Grześkowiak, Okno Cyceryny: wymiary i głębia
 • Radosław Grześkowiak, Pchła – zapoznany temat erotyczny dawnej poezji
 • Radosław Grześkowiak, Wprowadzenie do lektury "Roksolanek" Zimorowica
 • Radosław Grześkowiak, Wprowadzenie do lektury "Wizerunku zdrady" A. Korczyńskiego
 • Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, O badaniu literatury dawnej (i owadów)
 • Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Metody badań nad staropolską literaturą religijną
 • Maria Karpluk, Ze studiów nad językiem modlitw staropolskich: Godzinki
 • Małgorzata Krzysztofik, "O niepłodności w stanach małżeńskich"...
 • Małgorzata Krzysztofik, Refleksje o problemach poetyckiej adaptacji ksiąg biblijnych
 • Małgorzata Krzysztofik, Stanisława Słowakowica "Dyskurs o kołtunie polskim"
 • Roman Krzywy, O panegiryku staropolskim - tradycja i przemiany
 • Roman Krzywy, R. Krzywy, Pestańskie róże i równe szczęście...(PDF)
 • Roman Mazurkiewicz, Jacek Mijakowski OP na ambonach Krakowa
 • Roman Mazurkiewicz, Z dziejów polskiej kolędy
 • Multimedia a wydawanie tekstów staropolskich. Pytania o przyszłość
 • Stefan Nieznanowski, Liryki Wespazjana Kochowskiego
 • Wiesław Pawlak, Wielkopostne rozważania bł. Stanisława Papczyńskiego
 • Wiesław Pawlak, Wielość ksiąg jako problem erudycji humanistycznej
 • Ewa Rot, Poetycki dialog Jana Gawińskiego z Szymonem Szymonowicem
 • Dariusz Rott, Tajemnica przemalowanego portretu (Anna Stanisławska)
 • Wojciech Ryczek, Judith Bellatrix. O "Judycie" Wacława Potockiego
 • Piotr Urbański, Dlaczego Odys zatkał sobie uszy woskiem...
 • Piotr Urbański, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poetycki traktat o naturze i łasce

 • STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright