LITERATURA W INTERNECIE
(wybór bibliografii)


 • M. Adamiec, Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004.
 • J. Grzenia, Komunikacja językowa w internecie, Warszawa 2006.
 • R. Kaiser, Literackie spacery po Internecie, przeł. G. Zaręba, Kraków 1997.
 • M. Kubiak, Internet dla nauczyciela. Nauczanie na odległość, Warszawa 1997.
 • Internet – fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red. T. Zasępy, Częstochowa 2001.
 • Internet - moja przyszłość. Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju, Warszawa 2005.
 • Internet w edukacji, praca zbiorowa pod red. A. Koludo i J. Moosa, Łódź 2003.
 • Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.
 • Liternet.pl, red. P. Marecki, Kraków 2003.
 • B. Siemieniecki, Internet w szkole, Toruń 2001.
 • P. Sitarski, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.
 • A. Syguła, Technologie internetowe w nauczaniu. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów, Kalisz 2005.

 • P. Aptacy, Kulturowe przestrzenie Internetu, "Opcje" 2001, nr 3/4 s. 29–32.
 • B. Chachulska, R. Górski, Korpusy komputerowe języków słowiańskich, "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 40 (2005), s. 483–507.
 • K. Cichosz, Internet wobec sztuk wizualnych, "Dyskurs" 1 (2003/2004), s. 198–215.
 • G. Dąbkowski, Polskie słowniki w Internecie, "Studia Medioznawcze" 2003, nr 3, s. 62–73
 • F. Gawryś, Pokolenie Internetu, "Więź" 1997, nr 6, s. 94–100.
 • D. Gut, Etnografia Internetu, "Konteksty" 1997, nr 3/4, s. 156–157.
 • B. Hojdis, Komputer dla polonisty, "Polonistyka" 2002, nr 7, s. 404–408.
 • B. Hojdis, Polski liternet mediewistyczny, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka" 10 (2003).
 • S. Jackowski, Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej?, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2004, nr 1, s. 135–140.
 • D. Jastrzębska, Społeczność cyberprzestrzeni – rozważania nad socjologicznymi aspektami Internetu, "Studia Medioznawczwe" 2001, nr 4, s. 25–38.
 • W. Jurek, Jaki jest język polski w Internecie?, "Polonistyka" 2002, nr 9, s. 525–530
 • A. Łobocka, Internet jako element warsztatu informacyjnego badacza sztuki książki, Acta Univ. Wratisl. Bibliotekoznawstwo 24 (2003), s. 199–205
 • S.D. Kotuła, Książka w wieku XXI?
 • W. Machała, Korzystanie z utworów w Internecie, "Państwo i Prawo" 2001, z. 12, s. 96–104.
 • K. Majgier, Internet jako przestrzeń komunikacyjna, "Przegląd Psychologiczny" 2000, nr 2, s. 157–172.
 • R. Mazurkiewicz, Mediewistyka literacka w internecie, [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, pod red. Teresy Michałowskiej, Warszawa 2003.
 • K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, Olsztyn 2005.
 • A. Niekrewicz, Młodzieżowy język internetowy na tle starannej odmiany języka internautów i polszczyzny ogólnej, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 10 (2003), s. 155–173.
 • M. Olcoń, Blog jako dokument osobisty – specyfika dziennika prowadzonego w Internecie, "Kultura i Społeczeństwo" 2003, nr 2, s. 123–143.
 • R. Rippel, Multimedia w edukacji polonistycznej, "Forum Humanistów" 2000, nr 2, s. 22–26.
 • R. Rippel, Wędrówki humanisty po Internecie, "Polonistyka" 1998, nr 3 s. 136–138
 • M. Robak, Moralność internetu?, "Więź" 1999, nr 11, s. 21–32.
 • R. Słowiński, Internetowa przestrzeń nauki, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 41, z. 2 (2005), s. 191–213.
 • K. Ślaska, Stare druki w Internecie: najciekawsze strony www związane z dawną książką, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej" 1999, nr 3, s. 31–35.
 • K. Wieczorkowski, Cyberkultura – subkultura Internetu. "Edukacja Otwarta" 2002, nr 3, s. 103–124.
 • P. Więcek, Inkulturacja przez Internet, "W Drodze" 2003, nr 4 s. 25–34
 • E. Wójtowicz, Ekran i sztuka internetu, "Opcje" 2001, nr 1, s. 15–20.
 • T. Zawisza–Chlebowska, Wsparcie internetowe, "Polonistyka" 2001, nr 2, s. 121–123.