Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
Pracownia Literatury Średniowiecza
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej

21 IX 2009, godz. 10, sala 144 IBL PAN, Pałac Staszica, Nowy Świat 72

70 LAT BADAŃ NAD PSAŁTERZEM FLORIAŃSKIM

Program

Godz. 10 Otwarcie konferencji

1. Dr Anna Adamska (Utrecht), Królewska lektura. Uwagi o sposobach obcowania z Psałterzem w średniowiecznej Europie;

2. prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot (Kraków), Psałterz Floriański a nurt devotio moderna na dworze Jadwigi i Jagiełły;

3. dr Marcin Kuźmicki (Poznań), Czy kwestia genezy Psałterza floriańskiego jest już zamknięta?

Dyskusja

Przerwa na kawę: 12.30 - 12. 45

4. dr hab. Wojciech Mrozowicz (Wrocław), Klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna w Kłodzku jako ośrodek kultury pisma. Do genezy Psałterza floriańskiego;

5. doc. dr hab. Mieczysław Mejor, Łacińska część Psałterza floriańskiego - rekonesans badawczy.

Dyskusja
Przerwa obiadowa 14 - 14.30

6. dr Tomasz Mika (Poznań), O interpunkcji w rękopisie Psałterza floriańskiego;

7. prof. dr hab. Wacław Twardzik (Kraków), Jan Petrow (Łódź), Imiesłowy nieodmienne w funkcji podmiotu w Psałterzu floriańskim;

8. prof. dr hab. Krzysztof Obremski (Toruń), Wersety i stychy Psałterza floriańskiego, a polski asylabizm. Rekonesans.

Dyskusja
Zamknięcie konferencji
Doc. dr hab. Mieczysław Mejor