SPOTKANIA MEDIEWISTYCZNE

3 marca 2010 (środa)

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

GENEZA – PRZEKAZ – TEKST – KONTEKST

Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica,

sala 144

 

PROGRAM

 

(w czas dla każdego referatu wliczono 10 minut na dyskusję)

10.30 Marek Derwich, Jeszcze raz o pochodzeniu ‘Kazań świętokrzyskich’.

11.00 Tadeusz M. Trajdos, Wokół genezy i pochodzenia ‘Kazań świętokrzyskich’.

11.30–11.45 Przerwa

11.45 Tadeusz Witczak, Nad relikwią prozy polskiej.

12.30. Bogdan Walczak, Uwagi o transkrypcji ‘Kazań świętokrzyskich’.

13.00–13.30 Przerwa

13.30 Tomasz Mika, ‘Kazania świętokrzyskie’ jako obiekt badań filologicznych.

Pomiędzy literaturoznawstwem a językoznawstwem.

14.00 Jakub Z. Lichański, ‘Kazania Świętokrzyskie’ aspekt retoryczny.

14.30 Krzysztof Obremski, Retoryka ponad gramatyką (składnią)? O konstrukcji "a

są słowa Syna Bożego" i tradycjach literackich ‘Kazań świętokrzyskich’.

14.30–14.50 Przerwa

14.50 Zdenek Uhliř, O Řečech nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného: Problém

české a latinské transmise kazatelských textů.

15.20 Krzysztof Bracha, Noty łacińskie w ‘Kazaniach świętokrzyskich’.

16.00 Zamknięcie konferencji