STAROPOLSKAENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE


roman@gimnazjum.com.pl

ARCHIWUM TEKSTÓW DODANYCH

WYDARZENIA
VIA PULCHRITUDINIS
WĄTKI BIBLIJNE W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ

Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Teologicznych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydział Teologiczny
Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki
Polskie Towarzystwo Teologiczne
Kraków, 16–18 XI 2010


PROGRAM


STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright