Konferencja naukowa z cyklu

„Kolokwia Staropolskie”

Katedra Literatury Staropolskiej. Instytut Filologii Polskiej, KUL

 

Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej

 

Kazimierz, 6–8 maja 2010

 

Czwartek, 6 maja

 

13.30 Otwarcie konferencji

 

Krystyna Stasiewicz: Przypomnienie staropolskiej literatury o wiktorii grunwaldzkiej, "by tak wspaniały czyn [...] nie zginął w mrokach głuchego milczenia"

 

Anna Borysowska: Grunwald w „Lechiadzie” Alberta Inesa

 

Mirosław Lenart: Czy Jagiełło płakał pod Grunwaldem?

 

Dariusz Śnieżko: Bielscy – bataliści

 

15.15 Przerwa

 

15.30

 

Ludwika Ślękowa: „Krajobraz po bitwie”. Metaforyzacje pobojowiska w dawnej epice i satyrze

 

Kwiryna Ziemba: Wojny polsko-moskiewskie w twórczości Jana Kochanowskiego

 

Tomasz Ślęczka: Pod Pskowem i Smoleńskiem - staropolskie relacje o oblężeniach moskiewskich twierdz

 

Sławomir Baczewski: O wolność szlachty. Formy i ideowe konteksty wypowiedzi literackich związanych z bitwą pod Byczyną

 

Radosław Rusnak: Kobiece oblicze wojny trojańskiej w "Penthesilei" Szymona Szymonowica

 

17.15 Przerwa

 

17.30–18.45 Dyskusja

 

19.00 Kolacja

 

Piątek, 7 maja

 

9.00

 

Paulina Buchwald-Pelcowa: Legenda Chocimia 1621

 

Michał Kuran: Relacje o klęsce cecorskiej — konwencje literackie i spory ideowe 

 

Paweł Pietrzyk: Nieszczęścia, nadzieje i tryumfy wojenne w poezji Kaspra Miaskowskiego

 

Renata Ryba:  Rycerz wobec niewoli. (Na wybranych przykładach polskiej epiki barokowej)

 

10.30 Przerwa

 

10.45

 

Jan Ptak: Obraz żołnierskiej niedoli w tekstach staropolskich

 

Dariusz Chemperek: Wojciech Dębołęcki i protestanci. Wojna trzydziestoletnia w „Przewagach elearów polskich” i innych utworach kapelana lisowczyków

 

Anna Nowicka-Struska: Czekając na Chmielnickiego. Lubelskie druki czasów wojny 1648 roku

Wiesław Pawlak: Jakub Susza – zapomniany świadek i historiograf bitwy pod Beresteczkiem

 

12.15–13.15 Przerwa i dyskusja

 

13.15 przerwa obiadowa

 

15.00

 

Agnieszka Czechowicz: Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej

 

Justyna Dąbkowska-Kujko: Teoria wojny

 

Krzysztof Fordoński: Przedmurze chrześcijaństwa widziane z Albionu

 

16.30 Przerwa

 

16.45

 

Marek Prejs: Obraz wojny północnej w literaturze I połowy XVIII wieku

 

Marta M. Kacprzak: "Czułość mądrego wodza i przykłady dobrego wojownika".  Aleksander Korwin Gosiewski jako bohater literacki w utworach Jana Kunowskiego

 

Grzegorz Trościński: Literackie echa pojedynku Adama Tarły z Kazimierzem Poniatowskim

 

18.15–19.15 przerwa i dyskusja

 

19.15 kolacja

 

Sobota, 8 maja

 

9.00

 

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee: O walce duchowej w polskim przekładzie „The Pilgrim’s Progress” Johna Bunyana

 

Małgorzata Trębska: Walka ze światem, ciałem i szatanem w staropolskich oracjach obłóczynowych

 

Katarzyna Kiszkowiak: Polemika z ideowymi adwersarzami w „Żywotach Świętych” Piotra Skargi

 

10.15 Przerwa

 

10.30

 

Maria Barłowska: Głosy zwycięzców i nieprzyjacielskie chorągwie - oratorski fragment
rycerskiej tradycji

 

Iwona Maciejewska: Między Wenerą a Marsem. Wojny, bitwy, pojedynki w świecie barokowych romansów

 

Magdalena Piskała: Arma salutis, czyli o właściwym zastosowaniu herbowego oręża na przykładzie "Orbis Polonus" Szymona Okolskiego

 

11.45 Przerwa

 

12.00

Magdalena Kurczab-Ryszka: Pogranicza retoryki i dialektyki w szesnastowiecznych walkach ideowych

 

Grażyna Urban-Godziek: Egzordia epickie w konwencjach dworskiej, heroicznej, religijnej i bukolicznej (temat, bohaterowie, muzy, adresaci)

 

Barbara Niebelska-Rajca: Mimesis eikastyczna i fantastyczna - antagonizm czy komplementarność?

 

13.00 Dyskusja i zamknięcie obrad

 

14.00 Obiad