wstęp
LITERATURA POWSZECHNA
LITERATURA POWSZECHNA
literatura_polska

LITERATURA POWSZECHNA

średniowiecze
renesans
barok
literatura_powszechna
warsztat_pomocniczy
analizy_i_interpretacje
Lektury.zip
linki
roman@gimnazjum.com.pl

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

Pismo święte Starego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka (z dowolnego wydania odczytać: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Tobiasza, Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Eklezjastesa (Koheleta), Pieśń nad pieśniami, Treny Jeremiasza, Księga Daniela).

Pismo święte Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka (z dowolnego wydania odczytać: Ewangelia według św. Mateusza, Pierwszy List św. Pawła do Koryntian, List św. Pawła do Efezjan, Objawienie św. Jana).

Wymienione księgi można w ostateczności odczytać z innego wydania Pisma świętego, np. z tzw. Biblii Tysiąclecia.

Jan Parandowski, Mitologia (dowolne wydanie);

(lub:)

Robert Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1982.

Homer, Iliada, przeł. F.K. Dmochowski, oprac. Z Kubiak, Warszawa 1990 (lub inne wydanie).

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1990 (lub inne wydanie).

Sofokles, Król Edyp, przeł. S. Srebrny, Wrocław 1952. BN II, 5 (lub inne wydanie).

Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1967. BN II, 25.

Wergiliusz, Eneida, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1987 (lub inne wydanie).

Św. Augustyn, Wyznania (dowolne wydanie w przekładzie Z. Kubiaka).

Dzieje Tristana i Izoldy, odtworzył J. Bédier, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1959 i wyd. nast.

Pieśń o Rolandzie, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac. A. Drzewicka, Wrocław 1991. BN II, 223.

François Villon, Wielki Testament, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1950 i wyd. nast.

Arcydzieła francuskiego średniowiecza, przeł. T. Żeleński-Boy i A. Tatarkiewicz, oprac. Z. Czerny, Warszawa 1968 i wyd. nast. (tu również Wstęp).

Dante Alighieri, Boska Komedia. Wybór, przeł. Edward Porębowicz, oprac. K. Morawski, Wrocław 1977. BN II, 187 lub inne wydanie (odczytać: Piekło).

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu, przeł. L. Staff, Warszawa 1978 lub inne wydanie (wybór).

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, przeł. A. Kamieńska, Warszawa 1981.

Giovanni Boccaccio, Dekameron, przeł. E. Boy, oprac. M. Brahmer, Warszawa 1974 lub inne wydanie (odczytać: nowela ramowa i po jednej noweli z każdego dnia).

Francesco Petrarca, Wybór pism, przeł. F. Faleński, J. Kurek, K. Morawski, oprac. K. Morawski, Wrocław 1982. BN II, 206 (odczytać: Sonety).

Poetyka okresu renesansu. Wybór, oprac. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1983. BN II, 205 (odczytać: Julius Caesar Scaliger, Poetyka w siedmiu księgach).

William Shakespeare, Hamlet (dowolne wydanie w przekładzie J. Paszkowskiego, J.S. Sity lub S. Barańczaka).

Torquato Tasso, Gofred abo Jeruzalem wyzwolona, przeł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1951. BN II, 4.

Pierre Corneille, Cyd (dowolne wydanie w przekładzie Jana Andrzeja Morsztyna).

LEKTURY NADOBOWIĄZKOWE

(do wyboru co najmniej dwie pozycje)

Eurypides, Elektra, przeł. i oprac. J. Łanowski, Wrocław 1969. BN II, 160.

Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1957 i wyd. nast.

Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983. BN II, 209.

Antologia palatyńska. Nowy przekład, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992.

Muza rzymska. Antologia poezji starożytnego Rzymu, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1963.

Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1983. BN II, 207 (odczytać: Quintus Horatius Flaccus, List do Pizonów).

Hymny kościelne, przeł. T. Karyłowski, oprac. M. Korolko, Warszawa 1978 (wybór).

 • Wybór łacińskich hymnów średniowiecznych
 • Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór, przeł. J. Pleziowa, oprac. M. Plezia, Warszawa 1955 lub wyd. nast. (odczytać: Wstęp; legendy na dzień św. Jerzego, św. Wojciecha, św. Floriana, św. Stanisława, św. Aleksego, św. Krzysztofa).

  Edda poetycka, przeł. i oprac. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986. BN II, 214.

  Księga tysiąca i jednej nocy. Wybrane opowieści, przeł. W. Kubiak i J. Ficowski, oprac. T. Lewicki, Wrocław 1959. BN II, 115.

  Opowieści Okrągłego Stołu, przeł. K. Dolatowska i T. Komendant, Warszawa 1987.

  Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, przeł. i oprac. Z. Romanowiczowa, Wrocław 1963. BN II, 137.

  Słowo o wyprawie Igora, przeł. J. Tuwim, oprac. M. Jakóbiec, Wrocław 1950. BN II, 50.

  Kroniki staroruskie, przeł. E. Goranin, F. Sielicki i H. Suszko, oprac. F. Sielicki, Warszawa 1987.

  Piotr Abelard, Historia moich niedoli i inne listy, przeł. i oprac. L. Joachimowicz, Warszawa 1993.

  Geoffrey Chaucer, Opowieści kanterberyjskie. Wybór, przeł. H. Pręczkowska, Warszawa 1963. BN II, 138.

  Niccolo Machiavelli, Książę, przeł. W. Rzymowski, oprac. K. Grzybowski, Wrocław 1969. BN II, 159.

  Erazm z Rotterdamu, Adagia, przeł. i oprac. M. Cytowska, Wrocław 1973. BN II, 172 (wybór).

  Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, przeł. i oprac. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1953. BN II, 81.

  François Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przeł. T. Żeleński (Boy), t. 1-2, Warszawa 1959 (wybór).

  Pierre de Ronsard, Poezje. Wybór, przeł. L. Staff, M. Wroncka, L.E. Stefański, oprac. A. Sandauer, Warszawa 1956 (wybór).

  Michel de Montaigne, Próby, przeł. T. Żeleński (Boy), t. 1-3, Warszawa 1957 i wyd. nast. (wybór).

  Św. Jan od Krzyża, Dzieła, przeł. o. Bernard od Matki Bożej, karmelita bosy, t. 1-2, Kraków 1975 i wyd. nast.

  Lodovico Ariosto, Orland szalony, przeł. P. Kochanowski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1965. BN II, 150.

  Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przeł. A.L. i Z. Czerny, Warszawa 1983 (lub inne wydanie).

  William Shakespeare, Makbet. Tragedia w 5 aktach (dowolne wydanie w przekładzie J. Paszkowskiego lub S. Barańczaka).

  William Shakespeare, Romeo i Julia. Tragedia w pięciu aktach, przeł. W. Tarnawski, Kraków 1924. BN II, 26 (lub inne wydanie).

  Lope Felix de Vega Carpio, Owcze źródło, przeł. L.H. Morstin, oprac. M. Strzałkowa, Wrocław 1954. BN II, 37.

  Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1968 i wyd. nast.

  Pedro Calderon de la Barca, Życie snem, przeł. E. Boy, oprac. M. Strzałkowa, Wrocław 1956. BN II, 102 lub inne wydanie.

  John Milton, Raj utracony, przeł. M. Słomczyński, Kraków 1986.

  Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, przeł. i oprac. S. Barańczak, Warszawa 1992.

  Wstęp - Literatura polska - Średniowiecze - Renesans - Barok - Literatura powszechna -
  Warsztat pomocniczy - Analizy i interpretacje - Linki - Lektury.zip - Webmaster