Słownik Staropolski
Staropolska
Wpisz szukane hasło
lub wybierz je z rozwiniętej listy
"Słownik staropolski" jest integralną częścią serwisu Staropolska, toteż jego zakres i specyfika skorelowane są ściśle z korpusem utworów literackich zamieszczanych na naszych stronach. Oznacza to, że w pierwszym rzędzie uwzględniamy w nim słownictwo występujące w publikowanych tekstach, rezygnując jednocześnie z każdorazowego opatrywania ich objaśnieniami językowymi. Słownik posiada tymczasem charakter jednostronny, tzn. staropolsko-nowopolski. Użytkowników poszukujących staropolskich odpowiedników słów i zwrotów współczesnych odsyłamy do pozycji: S. Reczek, Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław 1968. Warto również sięgnąć do następujących publikacji drukowanych:

 • Mały słownik zaginionej polszczyzny, red. naukowa F. Wysocka, Kraków 2003.
 • Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk i in., t. I-XI, Kraków 1953-2003.
 • Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. 1-6, Wrocław 1965-1983; t. 7: Suplement, red. M. Malec, Wrocław 1984-1987.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa i in., t. I-XXX, Wrocław-Warszawa 1966-2002.
 • Słownik polszczyzny Jana Kochanow-
  skiego
  , red. M. Kucała, t. 1-4, Kraków 1995-2008.
 • Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, red. H. Koneczna i W. Doroszewski, t. 1-2, Wrocław 1965-1973.
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, Kraków, Polska Akademia Nauk - Instytut Języka Polskiego, 1996 -

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022
Haseł w słowniku: 5329.

Hasła dnia:
WIZYTA