POLONISTYKA W INTERNECIE
(przewodnik netograficzny)

WYSZUKIWARKI

 • Google
 • Google Book Search
 • Google Scholar
 • Live Search (Microsoft Corporation)
 • IngentaConnect


  BAZY BIBLIOGRAFICZNE I BIBLIOTECZNE

 • Bibliografie książek polskich (Bazy BN)
 • Bibliografie czasopism polskich (Bazy BN)
 • Bibliografia poloników zagranicznych (Bazy BN)
 • Bibliografia artykułów z czasopism polskich (Bazy BN)
 • Zbiory specjalne (Bazy BN)
 • Polska Bibliografia Literacka
 • Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku
 • Bibliografia staropolska
 • Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (Zakład Bibliografii Polskiej im. Karola Estreichera, UJ)
 • Staropolski Serwis Bibliograficzny (Paweł Kozioł)

 • Tradycja biblijna w literaturze polskiej (G. Kramarek)

 • FIDKAR - multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych
 • FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych
 • KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
 • Międzybiblioteczny Katalog Dokumentów Cyfrowych
 • NUKat - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
 • Find in a Library (WorldCat)
 • BL Online: The bibliographical database of linguistics


  BIBLIOTEKI I ARCHIWA

 • Archiwa w Polsce (NDAP)
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • Biblioteka Jagiellońska - katalog główny
 • Biblioteka Jagiellońska - katalog druków wydanych do roku 1949
 • Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
 • Biblioteka Kórnicka PAN
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie
 • Biblioteki w Polsce (EBIB)
 • Biblioteki na świecie (EBIB)
 • The Library of Congress


  BIBLIOTEKI CYFROWE

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych
 • Akademicka Biblioteka Internetowa (UAM Poznań)
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"
 • DIR: Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy (ICM, Uniwersytet Warszawski)
 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
 • e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ebook.pl
 • Exlibris - Biblioteka Internetowa
 • Korpus tekstów staropolskich do roku 1500 (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • Księgozbiór Wirtualny Bibliotek Kościelnych
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Netografia polska (R. Antoszewski)
 • Pamięć Polski - Pamięć Świata
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa
 • Polska Biblioteka Internetowa
 • Port wydawniczy "literatura" (Tower Press)
 • Skarby Literatury Polskiej (Polska.pl)
 • Staropolska: Tradycja - Kultura - Literatura
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
 • Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej
 • Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 • Directory of World Repositories
 • Biblioteka Europejska (The European Library)
 • Central and Eastern European Online Library
 • GALLICA (bibliotheque numérique)
 • Intratext Digital Library (IntraText)
 • The Library of Congress - Digital Programs and Collections
 • The On-Line Books Page (J.M. Ockerbloom)
 • OpenDOAR: Directory of Open Access Repositories (University of Nottingham, UK)
 • Questia. The World's Largest Online Library (Questia Media America)
 • Thesaurus Eruditionis (Camena - Termini)


  ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY, PRZEWODNIKI

 • Encyklopedia wiedzy o Jezuitach (OO. Jezuici, Kraków)
 • Internetowa Encyklopedia PWN (Wirtualna Polska)
 • Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych (WAM-OPOKA)
 • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (SLP)
 • Mitencyklopedia: encyklopedia z zakresu historii religii, mitologii i sztuki
 • Poetyka (Gimnazjum.com.pl)
 • Polski Słownik Biograficzny (PAN)
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (DIR)
 • WIEM: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna (Onet.pl)

 • P.W. Hartmann, Das Kunstlexikon (beyars.com)
 • The Internet Encyclopedia of Philosophy (J. Fieser, University of Tennessee at Martin)
 • Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon (Verlag Traugott Bautz)
 • The Catholic Encyclopedy (New Advent)
 • Catholic Online Saints & Angels (Catholic Online)
 • Symbols.com (Melody IS)
 • Who's Who" in the History of Mysticism (B.B. Janz)


  SŁOWNIKI I MATERIAŁY JĘZYKOWE

 • Uniwersalny słownik języka polskiego PWN
 • Wielki słownik ortograficzny PWN
 • Słownik wyrazów obcych PWN
 • "Słownik wyrazów obcych" W. Kopalińskiego (Omnia)
 • Słownik synonimów
 • Słowniki frazeologiczne (Frazeologia.pl)
 • Słownik staropolski (Staropolska)
 • Słownik polszczyzny XVI wieku (Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa)
 • Słownik polszczyzny XVI wieku (IBL PAN)
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku (IJP PAN)
 • Thesaurus Grzegorza Knapskiego (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)

 • Lingwistyka komputerowa w Polsce (M. Miłkowski)
 • Wirtualna Biblioteka Lingwistyczna (J.S. Bień)
 • Materiały do historii języka polskiego (Zakład Historii Języka Polskiego, UAM Poznań)
 • Inteligentny tłumacz komputerowy Translatica (PWN)
 • MultiSłownik (DeAgostini)
 • Dicta - zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów i powiedzeń (OO. Jezuici, Kraków)
 • Lingua Latina Omnibus (K. Górka)

 • Giga Quotes (John C. Shepard)
 • LOGOS Multilingual E-translation Portal (Logos Group)
 • Orbis Latinus Online - słownik łacińskich nazw geograficznych (J. G. Th. Graesse)
 • Perseus Dictionary: Greek - Latin - English (Perseus, Tufts University)
 • Słownik polski - ukraiński - białoruski - angielski - rosyjski (Vesna, Kijev)


  KORPUSY JĘZYKOWE

 • Korpus Języka Polskiego (IPI PAN)
 • Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN
 • PELCRA: polskie i angielskie korpusy językowe (UŁ)
 • American National Corpus
 • British National Corpus
 • Český Národní Korpus
 • Spoken Dutch Corpus
 • Corpus del Espanol
 • German Corpus - COSMAS-I-Korpora
 • Hellenic National Corpus
 • Hrvatski Nacionalni Korpus (Croatian National Corpus)
 • Hungarian National Corpus
 • Corpus di Italiano Scritto
 • Nacionalnyj Korpus Russkogo Jazyka
 • Portuguese Corpora by Linguateca
 • Slovenský Národný Korpus
 • Bank of Swedish
 • EuroParl: Parallel corpora including 11 European languages
 • Internet Corpora of 100-200 million words for several languages
 • JRC-Acquis: The JRC-Acquis Multilingual Parallel Corpus
 • WebCorp: The Web as a corpus


  CZASOPISMA

 • Czasopisma kulturalne w Polsce
 • Czasopisma elektroniczne
 • Cyfrowa Kolekcja Czasopism Polskich (BN - BUW)

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
 • Bez Porównania - czasopismo komparatystyczne
 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
 • Dekada Literacka
 • Dialog
 • EBIB - Elektroniczna Biblioteka
 • Eos
 • Fronda
 • Język Polski
 • Kwartalnik Artystyczny
 • LingVaria
 • Meander
 • Nowa Polszczyzna
 • Nowe Pismo
 • Odra
 • Odrodzenie i Reformacja w Polsce
 • Ogród
 • Pamiętnik Literacki
 • Podteksty. Czasopismo Kulturalno-Naukowe
 • Polonica
 • Poradnik Językowy
 • Post Scriptum
 • Poznańskie Studia Polonistyczne
 • Pro Arte
 • Przekładaniec
 • Respectus Philologicus
 • Roczniki Humanistyczne
 • Studia Norwidiana
 • Teatr
 • Teksty Drugie
 • Topos
 • Zeszyty Literackie
 • Zeszyty Szkolne
 • Zwoje - Scrolls


  POLONISTYKA UNIWERSYTECKA

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • Akademia Podlaska
 • Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 • Instytut Badań Literackich PAN
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • Polonistyka na świecie


  FORA POLONISTYCZNE

 • Polonistyczne Forum Dyskusyjne (UW)
 • Poradnia Językowa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

  OPRACOWANIA

 • Publikacje na temat "Biblioteki wirtualne" (EBIB)
 • Janusz S. Bień, Kilka przykładów dygitalizacji słowników
 • W. Gruszczyński, Czy normy językowe obowiązują w Internecie? (poz. 61)
 • J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie (bibliografia)
 • B. Hojdis, Polski Liternet mediewistyczny (Staropolska)
 • Internet - moja przyszłość (Warszawa 2005)
 • P. Łuszczykiewicz, Orbita dyskursu: literatura polska w sieci (IK)
 • M.P. Urbański, E-book, e-papier czy książka tradycyjna?
 • E. Śliwińska, Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych: standardy dla potrzeb cytowania w przypisach (EBIB)


  VARIA

 • Wybór bibliografii
 • Cyberbadacz. Społeczne i kulturowe aspekty internetu
 • Licencje Creative Commons