STAROPOLSKA ON-LINE
LINKIENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE
SŁOWNIK STAROPOLSKI
WYSZUKIWARKA • Federacja Bibliotek Cyfrowych
 • AMUR: Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Armarium. Dominikańska Biblioteka Cyfrowa
 • Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii
 • Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej
 • Biblioteka Pisarzy Staropolskich (IBL PAN)
 • Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych XVI, XVII i XVIII Wieku (UW)
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa "Polona"
 • Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
 • e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego
 • IBUK Libra
 • Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
 • Korpus tekstów staropolskich do roku 1500 (Instytut Języka Polskiego PAN)
 • Księgozbiór Wirtualny Bibliotek Kościelnych
 • Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 • Małopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Ossolineum - zasoby cyfrowe
 • "Otwórz książkę": cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych
 • Panorama Literatury Polskiej (IBL)
 • Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa
 • Polska Biblioteka Internetowa
 • Repozytorium Cyfrowe: Biblioteka źródeł "Słownika polszczyzny XVI wieku"
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
 • Repozytorium Cyfrowe Poloników
 • Repozytorium Polskiego Towarzystwa Teologicznego
 • Staropolska: Tradycja - Kultura - Literatura
 • Staropolskie tłumaczenia Nowego Testamentu (IJP PAN)
 • Śląska Biblioteka Cyfrowa
 • Verba Sacra (UAM w Poznaniu)
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
 • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
 • Wirtualna Biblioteka Nauki
 • Wolne Lektury
 • Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 • Academia.edu
 • Biblioteka Europejska (The European Library)
 • Central and Eastern European Online Library
 • Digital Book Index
 • Emblematuca Online (University of Illinois)
 • EROMM - baza mikrofilmów i zdigitalizowanych obiektów bibliotek europejskich
 • Europeana
 • FreeFullPDF (Download free scientific publications)
 • GALLICA (Bibliotheque Numérique)
 • HathiTrust Digital Library
 • The Internet Archive: Digital Library of Internet Sites
 • Intratext Digital Library (IntraText)
 • The Library of Congress - Digital Programs and Collections
 • The On-Line Books Page (J.M. Ockerbloom)
 • OpenDOAR: Directory of Open Access Repositories (University of Nottingham, UK)
 • Open Repository and Bibliography (University of Liege)
 • Post-Reformation Digital Library (PRDL)
 • Project Gutenberg
 • Questia. The World's Largest Online Library (Questia Media America)
 • Scribd: Search Tool Online
 • Thesaurus Eruditionis (Camena - Termini)
 • The Warburg Institute Library Digital Collection (University of London)
 • ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright PolecamyRedakcja