STAROPOLSKA ON-LINE
ŚREDNIOWIECZEENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE
SŁOWNIK STAROPOLSKI
WYSZUKIWARKA • M. Eder, W. Twardzik, "Cantilena inhonesta" odczytana na nowo (PDF)

 • Małgorzata Elżanowska, Duchowość Władysława z Gielniowa

 • Małgorzata Elżanowska, Duchowy teatr wyobraźni. O kolędach bernardyńskich
       późnego średniowiecza

 • Aleksander Gieysztor, Święty Aleksy

 • Bogdan Hojdis, Polski liternet mediewistyczny

 • Maria Karpluk, Ze studiów nad językiem modlitw staropolskich: Godzinki

 • Zdzisława Krążyńska i Tomasz Mika, Języki "Kazań świętokrzyskich"

 • Roman Krzywy, Topika i idea. Narratologiczna lektura "Legendy o św. Aleksym"

 • Benedek Láng, Angels around the Crystal. The Prayer Book of King Wladislas...

 • Mirosław Lenart, "Kyrie, elejson"

 • Aleksander W. Lipatow, Historiografia i poetyka (na materiale polskiego średniowiecza)

 • Roman Mazurkiewicz, Banderia Prutenorum, czyli poczet chorągwi krzyżackich...

 • Roman Mazurkiewicz, "Bogurodzica" - Betlejem i Jordan

 • Roman Mazurkiewicz, "Bogurodzica" - między pieśnią a ikoną

 • Roman Mazurkiewicz, "Bogurodzica" w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego

 • Roman Mazurkiewicz, Gaude, mater Polonia. Z dziejów hymnu, jego badań i przekładów

 • Roman Mazurkiewicz, "Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie..."

 • Roman Mazurkiewicz, Łaciński pierwowzór kazań maryjnych Jana z Szamotuł (PDF)

 • Roman Mazurkiewicz, Rękopis "Bogurodzicy" znaleziony na Krzemionkach

 • Roman Mazurkiewicz, Siedem pieczęci "Bogurodzicy"

 • Roman Mazurkiewicz, "Trzecia ozdoba stanu człowieczego"...

 • Roman Mazurkiewicz, Uwstecznione Średniowiecze...

 • Roman Mazurkiewicz, Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej

 • Tomasz Mika, Tajemnice "Kazań świętokrzyskich"

 • Ewa Ostrowska, Kazanie na dzień św. Katarzyny

 • Dariusz Rott, Chorografia Jana Długosza

 • Stefan Sawicki, "Bogurodzica" i "Lament świętokrzyski"

 • Paweł Stępień, Kazania świętokrzyskie - z dziejów rękopisu

 • Paweł Stępień, Legenda o św. Aleksym. Wstęp do lektury - lektura wstępu

 • Robert Urbański, Pierwsze polskie relacje o najeździe mongolskim

 • Zofia Wanicowa, Wokół rozumienia 1. zwrotki Bogurodzicy ("Język Polski")

 • Wacław Twardzik, Discordia amicabilis al. przyjacielska swada • ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  ==========
  STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright PolecamyRedakcja