STAROPOLSKA ON-LINE
RENESANSENGLISH VERSION
STAROPOLSKA ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK KONTEKSTY TRADYCJA LINKI LEKTURY.ZIP - PDF - I INNE
roman@gimnazjum.com.pl
 • Sławomir Baczewski, Idea szlachectwa w twórczości Mikołaja Reja
 • Elżbieta Belcarzowa, Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity
 • Elwira Buszewicz, Grzegorz Samborczyk i jego pochwała Przemyśla
 • Dariusz Chemperek, "Castus Joseph" Szymona Szymonowica
 • Dariusz Chemperek, Jan Kochanowski w Zamchu (?)...
 • R. Grześkowiak, E. Kizik, Z dziejów recepcji Sowiźrzała i jego skatologicznego humoru
 • Maria Karpluk, Erazm w Polsce. "Lingua" w anonimowym przekładzie z 1542 roku
 • Maria Karpluk, Stan badań nad językiem Mikołaja Reja
 • Anna Kochan, Kupiec przed polskim sądem. Uwagi i komentarze do "Kupca" Reja
 • Anna Kochan, Pamiętne, koce i dylacje. Opinie Reja o prawie i prawnikach
 • Anna Kochan, Wokół problemów "Kupca" Mikołaja Reja
 • Anna Kochan, "Źwierciadło" Mikołaja Reja. Wokół problematyki tytułu dzieła
 • Małgorzata Krzysztofik, Renesansowy prognostyk astrologiczny z 1565 roku
 • Roman Krzywy, Mitologia pogańska w literaturze wczesnonowożytnej
 • Roman Krzywy, "Muza" Jana Kochanowskiego
 • Roman Krzywy, Renesansowe poematy autobiograficzne Janicjusza i Stryjkowskiego...
 • Roman Mazurkiewicz, Do genezy hymnu Jana Kochanowskiego...
 • Roman Mazurkiewicz, Negacja idei Deesis w "Kupcu" Mikołaja Reja
 • Roman Mazurkiewicz, O Janie z Wiślicy i jego "wojnie pruskiej"
 • Katarzyna Meller, "Pocieszenie przeciw rozpaczy dla grzechów..."
 • Michał Jacek Mikoś, Mikołaj Rej po angielsku
 • Multimedia a wydawanie tekstów staropolskich. Pytania o przyszłość
 • Tomasz Nastulczyk, "Kupiec" Mikołaja Reja w Starym Teatrze
 • Dariusz Rott, "Hymny moje domowe" Piotra Wacheniusa
 • Dariusz Rott, Podróżopisarska relacja z peregrynacji Daniela Vettera
 • Dariusz Rott, Walenty Roździeński
 • Jerzy Starnawski, Die Beziehungen des Humanisten Georg Sabinus zu Polen
 • Dariusz Śnieżko, "Kronika" M. Bielskiego – wprowadzenie do lektury (fragment)
 • Dariusz Śnieżko, "Kronika wszytkiego świata" M. Bielskiego – kontynuatorzy i czytelnicy
 • Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Goślicki i jego dzieło "De optimo senatore"
 • Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Goslicius and His Treatise of the Ideal Senator
 • Piotr Wilczek, Andrzej Frycz Modrzewski - O poprawie Rzeczypospolitej
 • Piotr Wilczek, Horacy i Kochanowski • ==========
  STAROPOLSKAŚREDNIOWIECZERENESANSBAROKKONTEKSTYTRADYCJALINKILEKTURY.ZIP - PDF - I INNEROMAN MAZURKIEWICZ GIMNAZJUM.COM.PL copyright PolecamyRedakcja